Bijeenkomst Cybercriminaliteit, 16 mei 2019

Op 16 mei jl. hebben IJmuiden Port Services (IJPOS) en BIZ Havengebied IJmuiden een bijeenkomst over cybercriminaliteit georganiseerd voor ondernemers uit het havengebied. Bij deze vorm van criminaliteit wordt informatie- en communicatietechnologie (ICT) als middel en als doelwit gebruikt. Ruim 50 BIZ-leden, IJPOS-leden, met veelal de IT-verantwoordelijke van het bedrijf, en ook vertegenwoordigers van de gemeente, politie en andere genodigden waren aanwezig. Burgemeester Frank Dales opende de bijeenkomst. Wat ondernemers zelf kunnen doen of laten werd duidelijk gemaakt aan de hand van de presentaties van Qbit Cyber Security, het Digital Trust Center (DTC) van de Rijksoverheid en het Cyberteam van de politie Noord-Holland. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd uitleg gegeven over de gevaren en risico’s van cybercriminaliteit.

Met deze bijeenkomst werd bewustwording van cybercriminaliteit bereikt. Bestrijding ervan vraagt om het nemen
van maatregelen. De bijeenkomst die in nauwe samenwerking met het team Noord-Holland: ‘Samen Veilig’
was georganiseerd, vraagt daarom om een vervolg. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een gezamenlijk meldpunt.

 

 

 

 


Matchdiner IJPOS: Telstar -Jong AZ goed bezocht

Matchdiner Telstar - Jong AZ goed bezocht

 

Op vrijdag 15 maart 2019 was het weer tijd voor onze jaarlijkse bijeenkomst in het Telstar stadion. Op voorhand een mooie wedstrijd, zeker voor de voetbalkenners onder ons. Dat Telstar de wedstrijd winnend afsloot, was koren op de molen van de aanwezige IJPOS leden. Wat dat betreft is een avondje voetbal altijd weer goed voor de team spirit!

 

Dat je samen meer bereikt, is de insteek van IJPOS. Het spreekt voor zich dat wij daarbij oog houden voor onze omgeving en de zaken die daarin spelen. Fieldlab Techport maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid onze leden te attenderen op de nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren. Dat de industrie radicaal aan het veranderen is, mag duidelijk zijn. Dat we daar met zijn allen op moeten inspelen, idem dito. Meer info over het Fieldlab van Techport? Ga naar https://www.techport.nl/innoveren/nieuwe-hoofdpagina/

      

   


Lustrum viering IJPOS in Thalia

Op zaterdag 19 januari vierde IJPOS haar lustrum in het Thalia theater. Veel gasten, waaronder burgemeester Frank Dales en wethouder Jeroen Verwoort, beleefden een bijzondere en leerzame avond!  IJPOS startte op 21 juni 2013 met een zogenoemde aftrapbijeenkomst bij Iskes Tugs & Towage. Doel van de samenwerking was (en is nog steeds) de haven van IJmuiden voor opdrachtgevers aantrekkelijker te maken en vooral ook om elkaar de bal toe te spelen.

De ruim dertig bij IJPOS aangesloten bedrijven opereren volledig autonoom. Door bundeling van krachten, delen van kennis en een gezamenlijk communicatieplatform is een nuttig netwerkplatform ontstaan en is het mogelijk services in alle disciplines aan te bieden. Gezamenlijk bieden zij een one-stop-shop voor de visserij, scheepvaart, de offshore-industrie en de windmolenparken. In de eerste vijf jaar zijn mooie resultaten bereikt.

 

 


Dynamisch werkgebied als thuishaven

Voor onze laatste bijeenkomt van 2018 had gastheer Mark Emmelot, voorzitter van Vletterlieden, gekozen voor SHIP. In dit Sluis Haven Informatie Punt waren de aanwezige leden verzekerd van een goed uitzicht over het Noordzeekanaal én de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe zeesluis. Na het formele ALV gedeelte door IJPOS voorzitter Henk Wessel volgden presentaties van Mark Emmelot van Vletterlieden en Jan Zetsema van OpenIJ. Gepassioneerd vertelden beide heren over hun werkzaamheden als vletterman respectievelijk maritiem coördinator van OpenIJ. Met als raakvlak het havengebied met al zijn dynamiek werd weer eens duidelijk dat wij trots mogen zijn hiervan deel te mogen uitmaken. Als bedrijven onder elkaar, maar ook als IJPOS…


Workshop Miljoenennota ‘4e dinsdag van september’

Workshop Miljoenennota ‘4e dinsdag van september’
Interessant, interactief en informeel. Deze drie woorden typeren de bijeenkomst van 25 september 2018 in restaurant Augusta. Marcel Klok (ING Economisch bureau), Ed de Beule (Baker Tilly Berk) en Jeroen Verwoort (wethouder gemeente Velsen) maakten vanuit hun eigen vakgebied de Miljoennota bespreekbaar met de aanwezige leden. Met interessante discussies als gevolg, want de maatregelen van de regering raken ons als ondernemer, maar ook als burger… Als klap op de vuurpijl kondigde Jeroen Verwoort aan dat de Gemeente Velsen ook lid wordt van IJPOS! Een mooie stap voor IJPOS in het streven naar samenwerking met diverse belanghebbenden in de haven van IJmuiden.

PDF
IJPOS- 4e dinsdag van september


Jaarlijkse IJPOS BBQ met DESTIL/Laman

Op 13 september was het weer tijd voor de jaarlijkse IJPOS BBQ. Destil-Laman Dexis was deze keer onze gastheer. Een mooi bedrijf met meer dan 100.000 artikelen voor de bouw en 80.000 artikelen voor de industrie en offshore. Omdat Destil een samenwerkingsovereenkomst heeft met de broers Coronel, gaf Tim Coronel ook acte de présence. Hij nam ons mee naar ‘zijn wereld’, die zich geheel in de autosport afspeelt…


IJPOS- 13 september BB bij Destil Laman


Workshop: ‘Energie. Gebruikt u niet te veel en betaalt u niet te veel?’

Op deze vraag werd antwoord gegeven tijdens onze workshop van 14 juni jl. bij Iskes Tugs & Salvage. Ruim dertig geïnteresseerde leden lieten zich tijdens de bijeenkomst informeren door Erna Hilbers van Omgevingsdienst IJmond over de Energietransitie. Wat moeten ondernemers daar zelf aan doen? Hoe pakken zij het op, wat levert het hen op en wat betekent dat uiteindelijk concreet? Jorn Helder van Kloosterboer Groep en Bert Zijl van BK ingenieurs vertelden vervolgens in hun presentaties wat bewust omgaan met energie beide bedrijven reeds gebracht heeft.

Informatieplicht vanaf 1 juli 2019

De verplichte energiebesparing staat in de Wet milieubeheer. Vanaf 1 juli 2019 verandert deze wet. Dan moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet. Dit heet de informatieplicht. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

Bedrijven die deze melding niet voor 1 juli 2019 hebben gedaan, zijn dus in overtreding. Hoe gaat Omgevingsdienst IJmond hiermee om? In vierde kwartaal van 2018 gaan zij bedrijven actief hierover informeren. En in het eerste kwartaal van 2019 schrijven zij bedrijven actief aan dat ze voor juli moeten aangeven dat ze aan de verplichte energiebesparing voldoen, inclusief onderbouwing.


Workshop: Awareness - risico's in de haven

19 april workshop: Awareness bijeenkomst met IJPOS en BIZ leden over veiligheid, risico's in de haven

 


Met IJPOS naar Telstar- FC Utrecht

Het was weer een gezellige bijeenkomst met onze leden bij de wedstrijd Telstar - Jong FC Utrecht


IJPOS NEWS 24

Onderstaand kunt u de PDF downloaden

IJPOSNEWS NR 24