Regionale werkzaamheden Offshore Wind in Zeehaven IJmuiden

In de Vissershaven liggen momenteel 4 pontons aan de Trawlerkade waaraan op dit moment drukke constructiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Wesco IJmuiden BV heeft van Van Oord de opdracht gekregen om deze, en later nog eens vijf andere pontons, plus drie binnenvaartschepen die in Amsterdam liggen, uit te rusten met diverse staalconstructies (161.565 kg staal). Dit om het transport over water van de diverse onderdelen van 89 windturbines t.b.v. Windpark Fryslan  (https://www.windparkfryslan.nl/ nabij de Afsluitdijk mogelijk te maken.

Om de betreffende staalconstructies op de pontons en binnenvaartschepen te vervaardigen en te monteren maakt Wesco IJmuiden BV, als hoofdaannemer van het project, gebruik van de diensten van 2 overige IJPOS-leden; De Back Metaalconservering BV verzorgt de beschermende coatings op de constructies en Schot Verticaal Transport BV draagt zorg voor alle benodigde hef- en hijsbewegingen.

IJmuiden Port Services (www.IJPOS.nl) bestaat uit een groep dienstverlenende bedrijven in het (open) havengebied van IJmuiden en de havens van Velsen-Noord en Beverwijk (de Pijp) die elkaar waar mogelijk de bal toespelen.

Daarnaast is Buko BV van de partij om alle medewerkers van de betrokken IJpos-bedrijven ondersteuning te bieden in de vorm van toiletten, schaftlokalen en andere ondersteunende faciliteiten.

Eind maart 2021 moet alle werkzaamheden zijn afgerond.

Sjoerd Wesselius van Wesco IJmuiden BV: “Het is toch prachtig hoe wij gezamenlijk omzet en arbeid uit deze opkomende markt in onze havens weten te behouden. Een mooi staaltje van werkgelegenheid die mede in samenwerking met Zeehaven IJmuiden tot stand is gekomen.


Save the date - Startconferentie

GreenBiz Circulair
Een nieuw project is het hergebruik van afval tot grondstof, waarbij ondernemers gezamenlijk kunnen optrekken. De eerste stap is het uitvoeren van een afvalscan om inzicht te krijgen in de afvalstromen. Inmiddels zijn er 190 scans in de IJmond uitgevoerd. In 2021 gaan wij verder met het onderzoeken van de kansen voor afvalhergebruik.

Op 11 februari maken wij de eerste resultaten bekend door een grote Europese (digitale) conferentie. Geef u daarvoor op via info@greenbizijmond.nl.

Het eerste concrete voorbeeld van circulaire economie is het bieden van een tweede kans aan ICT-apparaten. Om die reden halen wij op 20, 21 en 22 januari afgeschreven apparaten op. Laat u het weten als wij ook bij u mogen langskomen? Wij zorgen er met Copiatek voor dat ongeveer 90% in nieuwe producten terechtkomt, op een duurzame, sociale en verantwoorde manier. De laatste 10% wordt kleingemaakt en als grondstof hergebruikt.

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail
What do you want to do ?

New mail


Santpoorter Theo Koster voorzitter IJPOS

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail


Theo Koster:'Elkaar de bal toespelen bij grote projecten'

interview Theo Koster in IJmuider  Courant

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail


Ruim 4 miljoen voor verduurzamen havens Noord-Holland

Ruim 4 miljoen voor verduurzamen havens Noord-Holland

(23 november 2020)

Provincie Noord-Holland helpt de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied en Den Helder te verduurzamen door 4,2 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen.

Het geld is onder andere bedoeld voor projecten die de uitstoot van CO2 en stikstof verminderen, voor de overgang naar duurzame energiebronnen voor de binnenvaart en voor maatregelen die leiden tot betere benutting van de bestaande fysieke ruimte of de milieuruimte op bestaande bedrijventerreinen.

Zeehaven

Gedeputeerde Zita Pels (Zeehavens en Circulaire Economie): “Onze zeehavens spelen een belangrijke rol in de overgang naar schone energie en een circulaire economie. Samen met het bedrijfsleven willen we er voor zorgen dat onze zeehavens een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid. Deze regeling helpt ondernemers daarin weer stappen te zetten.”

Ondernemers in de zeehavens kunnen voor verschillende doelen bij de provincie aankloppen. Bijvoorbeeld voor het overgaan op duurzrzame energiebronnen. De binnenvaartschepen die van en naar beide havens gaan, varen namelijk veelal op fossiele brandstoffen als olie, gas of steenkool. Dit is slecht voor het milieu en de luchtkwaliteit. Rederijen kunnen deze subsidie gebruiken om innovaties toe te passen zodat ze bijvoorbeeld op waterstof of elektriciteit gaan varen.

Ook stimuleert de provincie de aanleg van walstroom. Schepen die aan wal liggen, gebruiken bij het in- en uitladen diesel om hun schip in operatie te houden. Als een haven een duurzame walstroomvoorziening plaatst – zoals waterstof of elektriciteit - scheelt dit ook veel uitstoot.

Projecten die ook in aanmerking komen voor deze subsidie moeten gericht zijn op het beter benutten van de ruimte. Dat is fysieke ruimte - er is vaak maar beperkt plek in een haven voor alle bedrijven - maar ook ruimte in de milieuvergunning. Het gebruik van duurzame energie voor machines en vervoermiddelen levert al snel winst op.

Gedeputeerde Zita Pels (Zeehavens en Circulaire Economie): “Door te investeren in duurzaam vervoer over het water en op het land zorgen we ook voor een afname van de stikstofuitstoot. Dat is goed voor de natuur en ook goed voor de bedrijven zelf: zo ontstaat er ruimte voor nieuwe duurzame bedrijvigheid.”

Ondernemers kunnen vanaf 1 december 2020 de subsidie aanvragen via de website van de provincie Noord-Holland. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.

Om te kunnen reageren moet u eerst inloggen.


Theo Koster nieuwe voorzitter en aankondiging '3 december a.s.

Beste leden,

 

Allereerst dank voor uw akkoord op de décharge van ons financieel beleid!

 

In de bijlage ‘vers van de pers’ de foto van de voorzitterswissel, zoals die afgelopen middag tijdens onze bestuursvergadering plaatsvond.

Na ruim zes jaar aan het roer van onze mooie club te hebben gestaan, heeft Henk Wessel het stokje overgegeven aan Theo Koster.

In de afgelopen zes jaar zijn er vele stappen gezet en Theo heeft ons beloofd dat ook hij ambitieuze plannen met IJPOS heeft.

In een interview in de IJmuider Courant van morgen (woensdag) wordt hij alvast voorgesteld als de nieuwe voorzitter.

 

Save the date!

Bij belangrijke mijlpalen mag je als vereniging best even stilstaan. Ook in tijden van corona.

Graag nodigen wij u daarom uit voor onze virtuele bijeenkomst op 3 december a.s. van 16.30 uur tot 17.30 uur.

Tijdens die bijeenkomst via Teams nemen we samen met u afscheid van Henk en kunt u kennis maken met Theo.

Dat alles onder het genot van een verrassing voor de deelnemers aan deze meeting.

 

Binnenkort meer hierover, maar zet u 3 december van 16.30 tot 17.30 uur alvast in uw agenda?

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

What do you want to do ?

New mail


Offensief tegen criminaliteit in havengebied IJmuiden

 

Offensief tegen criminaliteit in havengebied IJmuiden

Binnenkort wordt er in het havengebied van IJmuiden een nieuw veiligheidsoffensief in gang gezet. Dit offensief is deels gericht op het bestrijden van criminaliteit.

Dit is aangekondigd door de Velsense burgemeester Frank Dales. Zo is het doel onder andere om scherper zicht te krijgen op 'foute' autohandelaren.

Er zullen straks scherpere controles plaatsvinden bij nieuwkomers die zich met een reparatie- of autoverkoopbedrijf willen vestigen in het havengebied. De gemeente zal voordat ze toestemming verlenen aan de ondernemer om zich te mogen vestigen, nagaan of zij zich niet bezig houden met criminele of dubieuze activiteiten.

De gemeente Velsen is al langer bezig met het doen van onderzoek naar de integriteit van ondernemingen die een pand in dit gebied willen betrekken en daar vergunningen voor aanvragen. Zo hebben ze in het verleden op grond van de wet-Bibob al bouwbedrijven, seksclubs, horecazaken en growshops tegen het licht gehouden. Nu moeten dus ook de autohandelaren rekening houden dat er zo'n 'check' zal volgen. Dales: "In het IJmuidense havengebied zijn al flink wat autobedrijven actief. Dat is opzich vrij opmerkelijk, want je verwacht daar eigenlijk vooral ondernemingen die zich bezig houden met visserij of scheepvaart".

Grapperhaus

Als het aan de burgemeester van Velsen ligt, wordt het hele IJmuidense havengebied over niet al te lange tijd (wellicht al volgend jaar) onder de loep genomen. "In samenwerking met een universiteit willen we onderzoek doen naar zwakke plekken in het gebied: plekken waar de veiligheid eerder in de knel kan komen dan elders in de haven. We proberen daarvoor subsidie te krijgen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Grapperhaus, die hier onlangs op werkbezoek was, reageerde enthousiast toen ik hem vertelde over ons plan voor deze zogenoemde quickscan. Het kan een project worden dat straks als voorbeeld gaat dienen voor andere Nederlandse havenplaatsen, zoals Den Helder en Vlissingen".

Dales wil de bestrijding van illegale bewoning sowieso doorzetten en waar mogelijk opvoeren. "Het gaat mij er onder meer om te voorkomen dat er brandgevaar ontstaat als woningen illegaal worden verhuurd. Omdat het bij die panden allemaal zo goedkoop mogelijk moet, worden op dat vlak zeker niet altijd alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Ook wil ik verhuurders blijven aanpakken die in een klein pand relatief veel mensen onderbrengen, om zoveel mogelijk geld te kunnen opstrijken".

 


Beeldkwaliteitsfonds? Maak er gebruik van

De provincie Noord-Holland stimuleert het opknappen en verbeteren van gevels en voorterreinen van bedrijfspanden en heeft de gemeente Velsen daartoe een subsidie toegekend van €100.000, het zgn. Beeldkwaliteitsfonds. Ondernemers in het havengebied van IJmuiden hebben tot 30 september 2021 de tijd om aanspraak te maken op een bedrag uit het beeldkwaliteitsfonds. De bijdrage aan een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 2.500, exclusief BTW en een maximum van € 15.000, exclusief BTW per aanvraag. Het aanvraagformulier kunt u bij Frans Hoogzaad van BIZ Havengebied IJmuiden opvragen via parkmanager@biz-havenijmuiden.nl of via 06-50294941.

What do you want to do ?

New mail


Miljoenenontbijt editie 2020 ‘op afstand’

Elk jaar, op de 4e dinsdag van september, organiseert IJPOS haar eigen Miljoenenontbijt. Rekening houdend met de huidige coronamaatregelen gebeurde dat ook op vroege ochtend van 22 september. Bij restaurant Kop van de Haven gaf wethouder Jeroen Verwoort aan dat de gemeente Velsen de komende jaren vijf miljoen moet bezuinigen en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. Ook door de ondernemers worden de effecten van corona gevoeld. Opdrachten laten nu langer op zich wachten, waardoor werkvoorraden slinken of verdampen. Het was een mooi bruggetje naar de presentatie van advocaat Marius Dekkers van Van Till advocaten over de opties van een bedrijf in geval van te grote schulden. Wat is dan de slimste aanpak? En hoe kan de nieuwe WHOA helpen een faillissement te voorkomen?

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail