De provincie Noord-Holland stimuleert het opknappen en verbeteren van gevels en voorterreinen van bedrijfspanden en heeft de gemeente Velsen daartoe een subsidie toegekend van €100.000, het zgn. Beeldkwaliteitsfonds. Ondernemers in het havengebied van IJmuiden hebben tot 30 september 2021 de tijd om aanspraak te maken op een bedrag uit het beeldkwaliteitsfonds. De bijdrage aan een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 2.500, exclusief BTW en een maximum van € 15.000, exclusief BTW per aanvraag. Het aanvraagformulier kunt u bij Frans Hoogzaad van BIZ Havengebied IJmuiden opvragen via parkmanager@biz-havenijmuiden.nl of via 06-50294941.

What do you want to do ?

New mail