Op 16 mei jl. hebben IJmuiden Port Services (IJPOS) en BIZ Havengebied IJmuiden een bijeenkomst over cybercriminaliteit georganiseerd voor ondernemers uit het havengebied. Bij deze vorm van criminaliteit wordt informatie- en communicatietechnologie (ICT) als middel en als doelwit gebruikt. Ruim 50 BIZ-leden, IJPOS-leden, met veelal de IT-verantwoordelijke van het bedrijf, en ook vertegenwoordigers van de gemeente, politie en andere genodigden waren aanwezig. Burgemeester Frank Dales opende de bijeenkomst. Wat ondernemers zelf kunnen doen of laten werd duidelijk gemaakt aan de hand van de presentaties van Qbit Cyber Security, het Digital Trust Center (DTC) van de Rijksoverheid en het Cyberteam van de politie Noord-Holland. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd uitleg gegeven over de gevaren en risico’s van cybercriminaliteit.

Met deze bijeenkomst werd bewustwording van cybercriminaliteit bereikt. Bestrijding ervan vraagt om het nemen
van maatregelen. De bijeenkomst die in nauwe samenwerking met het team Noord-Holland: ‘Samen Veilig’
was georganiseerd, vraagt daarom om een vervolg. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een gezamenlijk meldpunt.