De eerste samenwerking tussen IJPOS en aannemersconsortium OpenIJ, dat in opdracht van Rijkswaterstaat Zeesluis IJmuiden heeft aangelegd, dateert uit 2015. Toen met het oog op de bouw van de nieuwe zeesluis waar uiteindelijk elf IJPOS bedrijven aan meewerkten. Nu is de samenwerking gericht op de onderhoudsfase (MTC) van maar liefst 26 jaar en is OpenIJ MTC onlangs lid geworden van IJPOS.

“Correctief en preventief onderhoud, daar gaat het de komende 26 jaar om. Oftewel: Hoe gedraagt de sluis zich en wat kunnen we verwachten?” Aan het woord is Linda Rikken, als kersverse projectleider is zij Arjen Vos opgevolgd. “De complexiteit zit hem met name in de elektrische- en hydraulische aandrijving van de sluisdeuren en hoe we simpel en snel analyses kunnen uitvoeren. Met onze elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische specialisten streven we ernaar de sluis 100% operationeel te laten zijn.”

Theo Koster, voorzitter van IJPOS, juicht het lidmaatschap van OpenIJ MTC toe. “Samenwerking was er al en past perfect in de doelstelling van IJPOS om omzet en arbeid in het havengebied te houden. Het lidmaatschap biedt kansen om elkaar beter te leren kennen en ondersteunen. Over en weer, want dat is de insteek van een partnership. Uiteindelijk moeten de ondernemers in het havengebied er beter van worden. OpenIJ MTC stelt zich open om de expertise dichtbij te zoeken hetgeen leidt tot minimalisering van onnodige vertragingen en ‘wachttijden’ voor schepen van en naar de Amsterdamse Havens. Omdat de medewerkers van de IJPOS-bedrijven in de directe omgeving wonen, kunnen zij bij calamiteiten snel handelen in het geval van een storing aan de zeesluis. Daarnaast leidt deze vorm van ‘industriële koop lokaal’ tot minder transportkosten voor goederen en personen en daardoor tot minder uitstoot van CO-2.”