Op deze vraag werd antwoord gegeven tijdens onze workshop van 14 juni jl. bij Iskes Tugs & Salvage. Ruim dertig geïnteresseerde leden lieten zich tijdens de bijeenkomst informeren door Erna Hilbers van Omgevingsdienst IJmond over de Energietransitie. Wat moeten ondernemers daar zelf aan doen? Hoe pakken zij het op, wat levert het hen op en wat betekent dat uiteindelijk concreet? Jorn Helder van Kloosterboer Groep en Bert Zijl van BK ingenieurs vertelden vervolgens in hun presentaties wat bewust omgaan met energie beide bedrijven reeds gebracht heeft.

Informatieplicht vanaf 1 juli 2019

De verplichte energiebesparing staat in de Wet milieubeheer. Vanaf 1 juli 2019 verandert deze wet. Dan moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet. Dit heet de informatieplicht. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

Bedrijven die deze melding niet voor 1 juli 2019 hebben gedaan, zijn dus in overtreding. Hoe gaat Omgevingsdienst IJmond hiermee om? In vierde kwartaal van 2018 gaan zij bedrijven actief hierover informeren. En in het eerste kwartaal van 2019 schrijven zij bedrijven actief aan dat ze voor juli moeten aangeven dat ze aan de verplichte energiebesparing voldoen, inclusief onderbouwing.